Dziecko na pobycie sanatoryjnym

Kiedy dziecko często łapie infekcje, lekarze w niektórych przypadkach zalecają jego pobyt w sanatorium. Leczenie sanatoryjne dla dzieci i młodzieży jest w Polsce bezpłatne. Jednak decyzja o takim wyjeździe nie należy do błahych.
Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że w przypadku dzieci w wieku od 3 do 6 lat konieczny jest wyjazd z opiekunem, w późniejszym wieku jest to już dobrowolne, jednak w obu przypadkach opiekun zobowiązany jest do pokrycia kosztu swojego pobytu w ośrodku sanatoryjnym.